SMID Braila - Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila
  • europa
  • gov
  • posmediu
  • cj-braila
  • fonduri-ue
Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila
Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Despre Proiect

Începând cu data de 27 septembrie 2013 și până la 30 noiembrie 2015, Consiliul Judeţean Brăila derulează proiectul “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Brăila”, proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operațional Sectorial (POS) Mediu, Axa prioritară 2.

SMID Brăila

Prin proiectul Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila se asigură amenajarea unor facilități pentru depozitarea, sortarea, compostarea, transferul deșeurilor și achiziția unor bunuri utilizate în gestiunea deșeurilor, măsura fiind completată cu activități de informare și conștientizare a publicului și încheiată de delegarea gestiunii investițiilor realizate.

Contact

Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP)
Nicoleta Vale – Manager Proiect
Serviciul de monitorizare a serviciilor comunitare de utilități publice
Tel.: +40.239.619.700
Fax: +40.239.619.046
E-mail: smidbraila@cjbraila.ro

Prezent responsabil. Viitor durabil. SMID Brăila