• europa
  • gov
  • posmediu
  • cj-braila
  • fonduri-ue
Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila
Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
A început distribuția pubelelor pentru precolectarea selectivă în cadrul proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Brăila”

A început distribuția pubelelor pentru precolectarea selectivă în cadrul proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Brăila”

Proiectul “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Brăila”, finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu și cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, a intrat într-o nouă etapă importantă și anume achiziționarea și distribuția recipientelor ce urmează a fi folosite pentru precolectarea selectivă a deșeurilor în cadrul noului sistem.

Distribuția pubelelor a început în luna iulie, într-o primă fază către UAT-urile din județul Brăila, acestea primind un număr total de 191893 total de recipiente de diferite capacități (60 de litri, 120 de litri, 240 de litri, 1100 de litri).

Echipamentele achiziționate nu vor fi predate imediat populației, ci unui Operator de salubritate, stabilit în prealabil prin procedură de licitație deschisă, care va gestiona activitatea de colectare a deșeurilor din întregul județ și care va distribui pubelele și containerele beneficiarilor finali ai proiectului (locuitorii județului, instituțiile etc).

Activitatea este planificată a se derula până în luna noiembrie, realizându-se etapizat, în funcție de ritmul în care echipamentele sunt produse și livrate de către producător și distribuitor.