• europa
  • gov
  • posmediu
  • cj-braila
  • fonduri-ue
Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila
Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
Proiectul “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila”

Proiectul “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila”

Proiectul “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila”, finanțat inițial în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu 2007 – 2013, va continua cu finanțare prin noul Program Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020. Amploarea investițiilor, precum și impactul vizat în rândul populației, au determinat fazarea proiectului (prelungirea finanțării pe actuala perioadă de programare). Valoarea contractului finanțat prin POIM este de 7.868.927,52 Euro. Implementarea proiectului continuă prin derularea contractelor de asistenţă tehnică, de audit şi a celor doua contracte de lucrări, respectiv construcţia staţiei de transfer la Însurăţei și construcţia staţiei de sortare şi a staţiei de tratare mecano-biologică de la Vădeni. Prin proiectul ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila” se asigură amenajarea unor facilități pentru depozitarea, sortarea, compostarea, transferul deșeurilor și achiziția unor bunuri utilizate în gestiunea deșeurilor, măsura fiind completată cu activități de informare și conștientizare a publicului și încheiată de delegarea gestiunii investițiilor realizate. Proiectul își propune implementarea unui sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila, în conformitate cu standardele UE, în scopul eliminării impactului asupra mediului și a riscurilor asupra sănătății umane date de modul necorespunzător de gestionare a deșeurilor din prezent. În conformitate cu angajamentele asumate prin Tratatul de Aderare şi respectând legislaţia comunitară în vigoare, proiectul va face posibilă atingerea următoarelor performanţe: • Rata de colectare selectivă a deşeurilor de 100% pentru populaţia urbană şi rurală, faţă de rata de colectare dinainte de proiect, de 62,37 % în zona urbană, respectiv 0,16% în zona rurală, în anul 2007; • Creşterea cantităţii de deşeuri biodegradabile deviate de la depozitare la 47.041 tone/ an după finalizarea proiectului, datorită implementării sistemelor de colectare selectivă pentru întreaga populaţie a judeţului, promovarea compostării individuale şi construcţia de facilităţi de tratare a deşeurilor biodegradabile (staţie de tratare mecano-biologică); • Colectare selectivă a deşeurilor din ambalaje pentru 100% din populaţia urbană şi populaţia rurală, asigurând astfel o rată totală de recuperare de 60%, cu o rată totală de reciclare de 55%, detaliat după cum urmează: 60% – pentru hârtie şi carton; 22,5% – pentru plastic; 50% – pentru metale; 60% – pentru sticlă; 15% – pentru lemn. Proiectul reprezintă o soluție durabilă la problemele de mediu și economice la nivel local și regional, generând efecte pozitive...

Citește mai departe...
Prezentarea contractului “Închidere depozit neconform Ianca și construcție depozit conform și stație de sortare Ianca din cadrul Proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila” – Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Prezentarea contractului “Închidere depozit neconform Ianca și construcție depozit conform și stație de sortare Ianca din cadrul Proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila” – Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Investiția aferentă contractului “Închidere depozit neconform Ianca și construcție depozit conform și stație de sortare Ianca” din cadrul Proiectului “Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Brăila”, finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu ș¬i cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, a fost prezentată în detaliu în cadrul întâlnirii cu publicul organizate de Consiliul Județean Brăila în data de 29 octombrie 2014 la Primăria orașului Ianca. Întâlnirea a avut ca scop informarea comunității locale cu privire la contractul de lucrări, importanţa pentru mediu a investiţiei, condiţiile de mediu în care va funcționa viitoarea infrastructură, precum şi calendarul lucrărilor. La eveniment au participat reprezentanții primăriilor care vor beneficia de depozitul conform și stația de sortare Ianca, membrii UIP (Unitatea de Implementare a Proiectului), reprezentații consorțiului care asigură asistența tehnică în cadrul proiectului, reprezentanții constructorului și cei ai consultantului care asigură supervizarea lucrărilor. Până în iulie 2009, deșeurile colectate din orașul Ianca au fost depozitate în depozitul neconform din apropierea orașului, dar în prezent, în acest depozit a fost sistată activitatea de depozitare, în scopul conformării cu legislația în vigoare. Depozitul neconform va fi închis definitiv, realizându-se lucrări de acoperire și impermealizare, dar și un sistem de captare a biogazului, foraje de monitorizare a calității și nivelului apei freatice, împrejmuirea zonei și montarea unor panouri de avertizare. Depozitul conform și stația de sortare Ianca urmează a deservi zonele de transport 2 și 3, respectiv orașul Ianca și comunele Bordei Verde, Cireşu, Galbenu, Gradiştea, Gropeni, Jirlău, Mircea Vodă, Movila Miresii, Racovita, Rîmnicelu, Surdila Găiseanca, Surdila Greci, Şuţeşti, Traian, Ulmu, Unirea, Vişani și orașul Însurăţei, alături de comunele Bărăganul, Berteştii de Jos, Ciocile, Dudesti, Roşiori, Stăncuţa, Tufeşti, Victoria, Viziru, Zăvoaia. Totalul populației din cele două zone este de aproximativ 112618 de locuitori, dintre care aproximativ 16000 locuiesc în zona urbană și restul în zona rurală. În urma licitației organizate de Consiliul Județean Brăila, contractul de lucrări a fost atribuit asocierii SC IRIDEX GRUP CONSTRUCȚII SRL, SC HIDROCONSTRUCȚIA SA și ARGIF PROIECT SRL. Valoarea totală a contractului este de 23.274.185,47 lei. Ordinul de începere al lucărilor a fost dat în data de 18.08.2014, iar termenul de finalizare a lucrărilor este de 31.12.2015. Prin proiectul ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul...

Citește mai departe...
Final de Campanie de informare și conștietizare pe tema colectării selective în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Brăila”

Final de Campanie de informare și conștietizare pe tema colectării selective în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Brăila”

Campania de informare şi publicitate a Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Brăila”, finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu și cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, a ajuns la final după mai bine de un an de activități intense de comunicare cu beneficiarii finali. Momentul a fost marcat festiv luni, 29 iunie 2015, în cadrul unei acțiuni organizate de Ziua Dunării în colaborare cu Asociația Proilavia, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO Dunărea” Brăila, Asociația ARIN, Cercetașii României – Centrul Local Brăila, Biblioteca Județeană ”Panait Istrati” Brăila, Asociația Interact, Grupul Școlar ”Edmond Nicolau” Brăila. Acțiunea a început la Centrul Multicultural și de Recreere ”Poarta cetății” unde s-au prezentat principalele aspecte ale proiectului ”Sistem de Management al Deșeurilor în Județul Brăila” , dar și cele ale altor proiecte derulate de Asociația Proilavia tot pe teme de protecția mediului și de valorificare a potențialului eco-turistic al Dunării. Apoi, într-o excursie de-a lungul comunelor riverane fluviului, s-au împărțit materiale informative, pliante și fluturași care să transmită oamenilor principiile colectării selective. Bilanțul Campaniei de informare și conștietizare este unul impresionat: în perioada iunie 2014 – iunie 2015 au fost realizate și diseminate 100.000 de pliante și fluturași, 15.000 de broșuri și 15.000 de pachete promoționale conținând un ruscac, un tricou, o sepcuță, o insignă și un pix, toate inscripționate cu însemnele proiectului. În fiecare comună din județ au avut lor cel puțin două întâlniri cu liderii locali și beneficiarii finali, orașele Ianca și Însurăței, precum și comuna Vădeni, găzduind, de asemenea, întâlniri de prezentare a proiectului ocazionate de semnarea celor trei contracte de lucrări. Nici cei mai tineri locuitori ai județului nu au fost uitați: școlile au avut ocazia să participe la 7 concursuri cu premii pe tema colectării selective, în cadrul cărora sute de elevi au învățat cum să recicleze diferite materiale sau cum să le transforme în obiecte frumoase şi utile, protejând astfel mediul înconjurător. ”Componenta educativă are un rol hotărâtor în succesul Proiectului ”SMID în Județul Brăila”, de aceea i s-a acordat o atenție deosebită, printr-o strategie eficientă, specifică județului nostru și locuitorilor săi. Numai printr-un comportament responsabil al beneficiarilor finali, printr-o cultură a protecției mediului și a colectării selective a deșeurilor chiar din propriile gospodării,...

Citește mai departe...
Lucările continuă la construcția Stației de transfer Însurăței din cadrul  Proiectului “Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Brăila” – Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Lucările continuă la construcția Stației de transfer Însurăței din cadrul Proiectului “Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Brăila” – Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiectul “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Brăila”, fi¬nanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 și co¬finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, continuă și la Însurătei cu finanțare prin noul Program Operațional Sectorial Infrastructura Mare 2014-2020. Construcția stației de transfer de la Însurăței reprezintă unul din cele 3 contracte de lucrări ale Proiectului “Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Brăila” alături de cel care vizează închiderea depozitului vechi şi construcţia depozitului ecologic şi a staţiei de sortare de la Ianca, și contractul privind construcţia staţiei de sortare şi a staţiei de tratare mecano-biologică de la Vădeni. Stația de transfer de la Însurăței va deservi oraşul Însurăţei şi comunele: Ciocile, Roșiori, Zăvaia, Dudești, Bărăganul, Viziru, Tufești, Stăncuța, Berteștii de jos și Victoria. Aceasta va fi automată și va avea o capacitate de procesare de 5.000 tone deșeuri/an. În cadrul stației de transfer, deșeurile solide municipale colectate din respectivele localități vor fi descărcate din vehiculele de colectare în containere, acestea fiind ulterior reîncărcate în vehicule de transport mai mari pentru a fi expediate către stația de sortare și depozitul conform de la Ianca. Transferul deșeurilor biodegradabile și mixte se va face cu compactare, în timp ce deșeurile reciclabile vor fi transportate fără a fi compactate în prealabil, pentru a asigura o eficiență optimă a sortării. Implementarea proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila” propune soluții eficiente pentru un mediu mai curat și mai...

Citește mai departe...
A început distribuția pubelelor pentru precolectarea selectivă în cadrul proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Brăila”

A început distribuția pubelelor pentru precolectarea selectivă în cadrul proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Brăila”

Proiectul “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Brăila”, finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu și cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, a intrat într-o nouă etapă importantă și anume achiziționarea și distribuția recipientelor ce urmează a fi folosite pentru precolectarea selectivă a deșeurilor în cadrul noului sistem. Distribuția pubelelor a început în luna iulie, într-o primă fază către UAT-urile din județul Brăila, acestea primind un număr total de 191893 total de recipiente de diferite capacități (60 de litri, 120 de litri, 240 de litri, 1100 de litri). Echipamentele achiziționate nu vor fi predate imediat populației, ci unui Operator de salubritate, stabilit în prealabil prin procedură de licitație deschisă, care va gestiona activitatea de colectare a deșeurilor din întregul județ și care va distribui pubelele și containerele beneficiarilor finali ai proiectului (locuitorii județului, instituțiile etc). Activitatea este planificată a se derula până în luna noiembrie, realizându-se etapizat, în funcție de ritmul în care echipamentele sunt produse și livrate de către producător și...

Citește mai departe...
Concurs de mozaicuri din capace de PET-uri în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Brăila”

Concurs de mozaicuri din capace de PET-uri în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Brăila”

Campania de informare şi publicitate a Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Brăila”, finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu și cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, a continuat de Ziua Copilului cu finala concursului interșcolar “Cel mai frumos mozaic din capace de PET-uri”. Prima etapă a concursului s-a desfășurat în perioada aprilie-mai 2015, când elevii au adunat capace de PET-uri din care să alcătuiască mozaicuri cât mai inedite. Fotografiile din cadrul acestei etape a activității au fost postate pe rețeaua de socializare Facebook la sfârșitul lunii mai 2015 și, pe baza voturilor publicului, au fost alese 10 școli finaliste. Finala concursului a animat și înfrumusețat Esplanada Dunării. Fluturi, flori, căsuțe și, mai ales, povești fermecate au transformat asfaltul într-un tărâm magic, al culorilor și emoțiilor frumoase. Juriul a ales cu greu câștigătorii, toți participanții meritând aprecieri și premii. Câștigătorii concursului au fost: Școala ”Petre Carp”, Tufești – Locul I; Școala ”Radu Tudoran”, Brăila – Locul al II-lea și Liceul ”D. P. Perpessicius”, Brăila – Locul al III-lea. Concursul nu a avut doar o miză estetică: copiii au învățat să colecteze PET-urile selectiv, golindu-le mai întâi de conținut și presându-le pentru o depozitare mai ușoară în pubelele speciale. În acest fel, ei au devenit multiplicatori de informație, învățându-și propriile familii despre importanța colectării selective a deșeurilor și a reutilizării acestora într-un mod cât mai...

Citește mai departe...