• europa
  • gov
  • posmediu
  • cj-braila
  • fonduri-ue
Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila
Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
Prezentarea contractului “Închidere depozit neconform Ianca și construcție depozit conform și stație de sortare Ianca din cadrul Proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila” – Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Prezentarea contractului “Închidere depozit neconform Ianca și construcție depozit conform și stație de sortare Ianca din cadrul Proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila” – Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Investiția aferentă contractului “Închidere depozit neconform Ianca și construcție depozit conform și stație de sortare Ianca” din cadrul Proiectului “Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Brăila”, finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu ș¬i cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, a fost prezentată în detaliu în cadrul întâlnirii cu publicul organizate de Consiliul Județean Brăila în data de 29 octombrie 2014 la Primăria orașului Ianca. Întâlnirea a avut ca scop informarea comunității locale cu privire la contractul de lucrări, importanţa pentru mediu a investiţiei, condiţiile de mediu în care va funcționa viitoarea infrastructură, precum şi calendarul lucrărilor. La eveniment au participat reprezentanții primăriilor care vor beneficia de depozitul conform și stația de sortare Ianca, membrii UIP (Unitatea de Implementare a Proiectului), reprezentații consorțiului care asigură asistența tehnică în cadrul proiectului, reprezentanții constructorului și cei ai consultantului care asigură supervizarea lucrărilor. Până în iulie 2009, deșeurile colectate din orașul Ianca au fost depozitate în depozitul neconform din apropierea orașului, dar în prezent, în acest depozit a fost sistată activitatea de depozitare, în scopul conformării cu legislația în vigoare. Depozitul neconform va fi închis definitiv, realizându-se lucrări de acoperire și impermealizare, dar și un sistem de captare a biogazului, foraje de monitorizare a calității și nivelului apei freatice, împrejmuirea zonei și montarea unor panouri de avertizare. Depozitul conform și stația de sortare Ianca urmează a deservi zonele de transport 2 și 3, respectiv orașul Ianca și comunele Bordei Verde, Cireşu, Galbenu, Gradiştea, Gropeni, Jirlău, Mircea Vodă, Movila Miresii, Racovita, Rîmnicelu, Surdila Găiseanca, Surdila Greci, Şuţeşti, Traian, Ulmu, Unirea, Vişani și orașul Însurăţei, alături de comunele Bărăganul, Berteştii de Jos, Ciocile, Dudesti, Roşiori, Stăncuţa, Tufeşti, Victoria, Viziru, Zăvoaia. Totalul populației din cele două zone este de aproximativ 112618 de locuitori, dintre care aproximativ 16000 locuiesc în zona urbană și restul în zona rurală. În urma licitației organizate de Consiliul Județean Brăila, contractul de lucrări a fost atribuit asocierii SC IRIDEX GRUP CONSTRUCȚII SRL, SC HIDROCONSTRUCȚIA SA și ARGIF PROIECT SRL. Valoarea totală a contractului este de 23.274.185,47 lei. Ordinul de începere al lucărilor a fost dat în data de 18.08.2014, iar termenul de finalizare a lucrărilor este de 31.12.2015. Prin proiectul ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul...

Citește mai departe...
Investiția aferenta Stației de sortare și tratare mecano-biologică a deșeurilor de la Vădeni va continua cu finanțare prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Investiția aferenta Stației de sortare și tratare mecano-biologică a deșeurilor de la Vădeni va continua cu finanțare prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Investiția “Proiectare și execuție de lucrări aferente contractului Construcție Stație sortare și Statie MBT Vădeni din cadrul Proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila”, finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 ș¬i cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, continuă cu faza de execuție a lucrărilor, în urma finalizării activității de proiectare. Finanțarea noii etape se va face prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, iar investiția este una deosebit de importantă pentru îndeplinirea obiectivelor privind reciclarea și recuperarea deșeurilor din ambalaje, precum și pentru devierea deșeurilor biodegradabile de la depozitare. Astfel, 30.000 tone de deșeuri reciclabile pe an vor fi preluate de către stația de sortare de la Vădeni, în timp ce 26.000 tone pe an de deșeuri biodegradabile vor fi trimise la compostare în cadrul stației de tratare mecano-biologică. Cele.două stații sunt amplasate în apropierea depozitului conform existent la Muchea, pe o suprafață de aproximativ 2,5 de ha. Stația de sortare a deșeurilor de la Vădeni urmează să deservească zona de transfer 1, respectiv Municipiul Brăila și comunele: Cazasu, Chișcani, Frecăței, Gemenele, Mărațu, Măxineni, Romanu, Salcia Tudor, Scorțaru Nou, Siliștea, Tichilești, Tudor Vladimirescu, Vădeni. Deșeurile vor fi colectate de la populație și de la agenții economici și sortate în următoarele fracții: hârtie, carton, PET-uri, plastic, metale feroase, lemn si sticlă. Cu excepția metalelor, toate fracțiile vor fi colectate manual, metalele fiind colectate cu ajutorul magneților. Refuzul de sortare va fi depozitat la depozitul ecologic Muchea, succesul de sortare în cadrul stației de sortare a deșeurilor reciclabile fiind estimat la 85%. Stația MBT (de tratare mecano-biologică a deșeurilor organice) va fi dotată cu o hală de pre-tratare a deșeurilor biodegradabile în care vor avea loc procese mecanice de tocare și cernere a acestora, concomitent cu îndepărtarea metalelor. Stația va prelucra deșeurile colectate în pubela reziduală în zona 1, precum și deșeurile „verzi” din parcuri și grădini și fracția organică a deșeurilor din piețe. Ultimele două categorii de deșeuri oferă o calitate mai bună a compostului, ceea ce va permite valorificarea acestuia. În 5 din cele 6 biocelule vor fi compostate deșeuri reziduale, cea de-a șasea biocelulă fiind utilizată pentru maturarea deșeurilor verzi și a fracției organice a deșeurilor din piețe. Proiectul reprezintă o soluție durabilă...

Citește mai departe...
Proiectul “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila” continua cu finanțare prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020

Proiectul “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila” continua cu finanțare prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020

Proiectul “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila”, finanțat inițial în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu 2007 – 2013, va continua cu finanțare prin noul Program Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020. Amploarea investițiilor, precum și impactul vizat în rândul populației, au determinat fazarea proiectului (prelungirea finanțării pe actuala perioadă de programare). Valoarea contractului finanțat prin POIM este de 7.868.927,52 Euro. Implementarea proiectului continuă prin derularea contractelor de asistenţă tehnică, de audit şi a celor doua contracte de lucrări, respectiv construcţia staţiei de transfer la Însurăţei și construcţia staţiei de sortare şi a staţiei de tratare mecano-biologică de la Vădeni. Prin proiectul ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila” se asigură amenajarea unor facilități pentru depozitarea, sortarea, compostarea, transferul deșeurilor și achiziția unor bunuri utilizate în gestiunea deșeurilor, măsura fiind completată cu activități de informare și conștientizare a publicului și încheiată de delegarea gestiunii investițiilor realizate. Proiectul își propune implementarea unui sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila, în conformitate cu standardele UE, în scopul eliminării impactului asupra mediului și a riscurilor asupra sănătății umane date de modul necorespunzător de gestionare a deșeurilor din prezent. În conformitate cu angajamentele asumate prin Tratatul de Aderare şi respectând legislaţia comunitară în vigoare, proiectul va face posibilă atingerea următoarelor performanţe: • Rata de colectare selectivă a deşeurilor de 100% pentru populaţia urbană şi rurală, faţă de rata de colectare dinainte de proiect, de 62,37 % în zona urbană, respectiv 0,16% în zona rurală, în anul 2007; • Creşterea cantităţii de deşeuri biodegradabile deviate de la depozitare la 47.041 tone/ an după finalizarea proiectului, datorită implementării sistemelor de colectare selectivă pentru întreaga populaţie a judeţului, promovarea compostării individuale şi construcţia de facilităţi de tratare a deşeurilor biodegradabile (staţie de tratare mecano-biologică); • Colectare selectivă a deşeurilor din ambalaje pentru 100% din populaţia urbană şi populaţia rurală, asigurând astfel o rată totală de recuperare de 60%, cu o rată totală de reciclare de 55%, detaliat după cum urmează: 60% – pentru hârtie şi carton; 22,5% – pentru plastic; 50% – pentru metale; 60% – pentru sticlă; 15% – pentru lemn. Proiectul reprezintă o soluție durabilă la problemele de mediu și economice la nivel local și regional, generând efecte pozitive...

Citește mai departe...
Prezentarea contractului “Construcție stație sortare și stație MBT Vădeni din cadrul Proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila” – Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Prezentarea contractului “Construcție stație sortare și stație MBT Vădeni din cadrul Proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila” – Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Investiția aferentă contractului “Construcție stație sortare și stație MBT Vădeni” din cadrul Proiectului “Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Brăila”, finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu ș¬i cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, a fost prezentată în detaliu în cadrul întâlnirii cu publicul organizate de Consiliul Județean Brăila în data de 25.06.2015 la Primăria comunei Vădeni. Întâlnirea a avut ca scop informarea comunității locale cu privire la contractul de lucrări, importanţa pentru mediu a investiţiei, condiţiile de mediu în care va funcționa viitoarea infrastructură, precum şi calendarul lucrărilor. La eveniment au participat reprezentanții primăriilor și localnici care vor beneficia de investiție, membrii UIP (Unitatea de Implementare a Proiectului), reprezentații consorțiului care asigură asistența tehnică în cadrul proiectului, reprezentanții constructorului și cei ai consultantului care asigură supervizarea lucrărilor. În vederea îndeplinirii obiectivelor privind reciclare și recuperare a deșeurilor din ambalaje și devierea deșeurilor biodegradabile de la depozitare, a fost necesară construirea unei stații de sortare a deșeurilor la Vădeni, care sa deservească zona de transfer 1, respectiv Municipiul Brăila și comunele: Cazașu, Chișcani, Frecăței, Gemenele, Mărașu, Măxineni, Romanu, Salcia Tudor, Scorțaru Nou, Siliștea, Tichilești, Tudor Vladimirescu, Vădeni. Suprafața terenului pe care va fi amplasată investiția este de 2,5 ha. Stația de sortare va avea o capacitatea de 30.000 tone de deșeuri reciclabile pe an. Deșeurile sortate vor fi hârtie, carton, PET-uri, plastic, metale feroase, lemn și sticlă, colectate de la populație și de la agenții economici. Deșeurile reciclabile sortate vor fi preluate de firmele reciclatoare, iar refuzul de la sortare va fi transportat la depozitul de deșeuri Muchea. Stația va fi amplasată în apropierea depozitului conform existent la Muchea, și va face parte dintr-un ansamblu care va cuprinde și o stație de compostare. Stația de compostare va fi dotată cu o hală de pre-tratare a deșeurilor biodegradabile în care vor avea loc procese mecanice de tocare și cernere a acestora, concomitent cu îndepărtarea metalelor. Deșeurile biodegradabile vor fi transportate la cele 6 biocelule de compostare, iar ce nu se poate composta va fi trimis la depozitul de deșeuri Muchea. Capacitatea stației de compostare va fi de 26.000 tone pe an. Deșeurile preluate aici provin din deşeurile verzi din parcuri și grădini şi din deşeurile reziduale colectate...

Citește mai departe...
Comunicat de presă 28 octombrie 2014

Comunicat de presă 28 octombrie 2014

Prezentarea contractului “Închidere depozit neconform Ianca și construcție depozit conform și stație de sortare Ianca din cadrul Proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila”– Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională Investiția aferentă contractului “Închidere depozit neconform Ianca și construcție depozit conform și stație de sortare Ianca” din cadrul Proiectului “Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Brăila”, finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu ș­i cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, a fost prezentată în detaliu în cadrul întâlnirii cu publicul organizate de Consiliul Județean Brăila în data de 28 octombrie 2014 la Primăria orașului Ianca. Întâlnirea a avut ca scop informarea comunității locale cu privire la contractul de lucrări, importanţa pentru mediu a investiţiei, condiţiile de mediu în care va funcționa viitoarea infrastructură, precum şi calendarul lucrărilor. La eveniment au participat reprezentanții primăriilor care vor beneficia de depozitul conform și stația de sortare Ianca, membrii UIP (Unitatea de Implementare a Proiectului), reprezentații consorțiului care asigură asistența tehnică în cadrul proiectului, reprezentanții constructorului și cei ai consultantului care asigură supervizarea lucrărilor. Până în iulie 2009, deșeurile colectate din orașul Ianca au fost depozitate în depozitul neconform din apropierea orașului, dar în prezent, în acest depozit a fost sistată activitatea de depozitare, în scopul conformării cu legislația în vigoare. Depozitul neconform va fi închis definitiv, realizându-se lucrări de acoperire și impermealizare, dar și un sistem de captare a biogazului, foraje de monitorizare a calității și nivelului apei freatice, împrejmuirea zonei și montarea unor panouri de avertizare. Citiți mai multe despe proiect în comunicatul de presă atașat (click...

Citește mai departe...
Comunicat de presă 27 august 2014

Comunicat de presă 27 august 2014

Prezentarea contractului “Construcție Stație de transfer Însurăței” din cadrul Proiectului “Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Brăila”– Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională Investiția aferentă contractului “Construcție Stație de transfer Însurăței” din cadrul Proiectului “Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Brăila”, cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu, a fost prezentată în detaliu în cadrul întâlnirii cu publicul organizate de Consiliul Județean Brăila în data de 26 august 2014 la Primăria orașului Însurăței. Întâlnirea a avut ca scop informarea comunității locale cu privire la contractul de lucrări, importanţa pentru mediu a investiţiei, condiţiile de mediu în care va funcționa viitoarea infrastructură, precum şi calendarul lucrărilor. La eveniment au participat reprezentanții primăriilor care vor beneficia de Stația de transfer Însurăței, membrii UIP (Unitatea de Implementare a Proiectului), reprezentații consorțiului care asigură asistența tehnică în cadrul proiectului – Compania de Consultanță și Asistență Publică în asociere cu EPMC Consulting, reprezentanții Constructorului – SC IRIDEX GROUP CONSTRUCȚII SRL și ai Consultantului care asigură supervizarea lucrărilor – SC IRIMAT CONS SRL. Citiți mai multe despe proiect în comunicatul de presă atașat (click...

Citește mai departe...