• europa
  • gov
  • posmediu
  • cj-braila
  • fonduri-ue
Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila
Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
Cea mai frumoasă grădină școlară premiată în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Brăila”

Cea mai frumoasă grădină școlară premiată în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Brăila”

Campania de informare şi publicitate a Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Brăila”, finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu și cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, a continuat în școli cu concursul “Cea mai frumoasă grădină școlară”, dedicat celor mai tineri locuitori ai judeţului. Câștigătorii sunt elevii școlii Gimnaziale “Aurel Vlaicu” care au realizat “Grădina din povești”. Inițiatorii au fost elevii clasei a II-a împreună cu d-l învățător Marian Surdeanu, alături de părinții și bunicii copiilor. Pe parcurs, și-au adus contribuția la înfrumusețarea zonei și ceilalți elevi ai școlii, prin diverse ornamente de grădină, cu sprijinul doamnelor profesoare Orania Scarlat și Maria Tihan. Elevii, sub îndrumarea profesorilor, au avut ocazia să experimenteze mici activități de grădinărit și să discute despre importanța spațiilor verzi, în special în contextul urban, și despre importanța reciclării deșeurilor biodegradabile pentru obținerea compostului. Compostul este un îngrășământ organic, obținut prin descompunerea plantelor, deșeurilor menajere alimentare și a altor substanțe organice. Seamănă cu pământul de flori la consistență, este negru și sfărâmicios și miroase a materie organică descompusă. Compostul este un excelent îngrășământ, mai bogat în substanţe nutritive pentru plante decât orice îngrăşământ artificial. Folosirea compostului într-o grădină garantează flori și legume sănătoase și o recoltă bogată. ”Titlul de ”Cea mai frumoasă grădină școlară” ne bucură, ne onorează și ne responsabilizează în același timp. Implicarea copiilor în acest proiect este rezultatul muncii depuse de cadrele didactice ale școlii noastre care au reușit să le transmită celor mici dragostea pentru natură și atitudinea ecoresponsabilă, atât de necesare în viitorul nu foarte îndepărtat. Îi felicităm pe toți!”, a declarat directorul școlii, doamna profesoară Carmen...

Citește mai departe...
Colectarea deșeurilor periculoase din deșeurile menajere   Proiectul Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila” – Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Colectarea deșeurilor periculoase din deșeurile menajere Proiectul Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila” – Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiectul “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Brăila”, fi¬nanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu și co¬finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, a intrat într-o nouă etapă importantă și anume achiziționarea echipamentelor pentru colectarea deșeurilor periculoase conținute în deșeurile menajere. Pentru derularea în condiții optime a aceste activități, soluția propusă în cadrul noului sistem de management integrat al deșeurilor vizează colectarea prin campanii trimestriale în zona 1 de colectare a județului și concomitent în zonele 2 si 3. Frecvența campaniilor și modul de desfășurare vor fi stabilite de către Operator, astfel încât să asigure colectarea unei cantități cât mai mari de deșeuri periculoase. Pentru asigurarea transportului acestor deșeuri, două mașini speciale cu mai multe compartimente, au fost deja achiziționate de către Consiliul Județean Brăila, una urmând să fie folosită în zona 1, iar cealaltă în zonele 2 și 3. Deșeurile periculoase vor fi depozitate temporar la stațiile de sortare de la Ianca și Vădeni, urmând ca depozitarea finală să se realizeze la depozitul conform Perieți, județul Ialomița, unde există o celulă special construită în acest scop. Depozitul de la Perieți are capacitatea de aproximativ 170.000 de tone, iar din județul Brăila vor fi depozitate aproximativ 750 de tone anual. Implementarea proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila” propune soluții eficiente pentru un mediu mai curat și mai...

Citește mai departe...
Campanie de informare și conștientizare pe tema colectării selective în județul Brăila – Întâlniri cu reprezentanții Asociațiilor de Proprietari

Campanie de informare și conștientizare pe tema colectării selective în județul Brăila – Întâlniri cu reprezentanții Asociațiilor de Proprietari

Campania de informare şi conștientizare a Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Brăila”, finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu și cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, continuă în Brăila prin organizarea unor întâlniri cu reprezentanții Asociațiilor de Proprietari. Astfel, Unitatea de Implementare a Proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila” și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Eco Dunărea” Brăila convoacă reprezentanții tuturor Asociațiilor de Proprietari la o întâlnire de prezentare a schimbărilor în sistemul de precolectare a deșeurilor de către populație. Prezența este obligatorie pentru cel puțin un reprezentant al Asociației de Proprietari. Schimbările sunt generate de implementarea noului sistem de management integrat al deșeurilor și vor deveni obligatorii pentru toți locuitorii municipiului. Întâlnirile vor avea loc după cum urmează: 1. În data de 21.04.2015, ora 17.00 în Amfiteatrul Colegiului Național “Ana Aslan” (str. Calea Călărașilor , nr. 307 A) sunt invitați reprezentanții Asociațiilor de Proprietari din zona Brăila Sud ( Viziru I, II, III, Călărași IV, Buzăului, Radu Negru). 2. În data de 22.04.2015, ora 17.00 în Sala de întâlniri a Liceului Pedagogic “D. P. Perpessicius” (str. Aleea Învățătorilor, nr. 4) sunt invitați reprezentanții Asociațiilor de Proprietari din zona Brăila Centru (Hipodrom, Obor, Călărași, Dorobanți, Tineretului, Ghioceilor, Bdul. Independenței, Republicii, Școlilor, Hristov Botev, Lacul Dulce ANL) . 3. În data de 23.04.2015, ora 17.00 în Sala de întâlniri a Grupului Școlar Industrial “Constantin Brâncoveanu” (Calea Galați, nr. 346) sunt invitați reprezentanții Asociațiilor de Proprietari din zona Brăila Nord (Gării, Marna, Apollo, Brăilița ANL, Vidin, Progresul, Carantina, Calea Galați, Plantelor). Vă așteptăm cu...

Citește mai departe...
Investiția aferenta Stației de sortare și tratare mecano-biologică a deșeurilor de la Vădeni va continua cu finanțare prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Investiția aferenta Stației de sortare și tratare mecano-biologică a deșeurilor de la Vădeni va continua cu finanțare prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Investiția “Proiectare și execuție de lucrări aferente contractului Construcție Stație sortare și Statie MBT Vădeni din cadrul Proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila”, finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 ș¬i cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, continuă cu faza de execuție a lucrărilor, în urma finalizării activității de proiectare. Finanțarea noii etape se va face prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, iar investiția este una deosebit de importantă pentru îndeplinirea obiectivelor privind reciclarea și recuperarea deșeurilor din ambalaje, precum și pentru devierea deșeurilor biodegradabile de la depozitare. Astfel, 30.000 tone de deșeuri reciclabile pe an vor fi preluate de către stația de sortare de la Vădeni, în timp ce 26.000 tone pe an de deșeuri biodegradabile vor fi trimise la compostare în cadrul stației de tratare mecano-biologică. Cele.două stații sunt amplasate în apropierea depozitului conform existent la Muchea, pe o suprafață de aproximativ 2,5 de ha. Stația de sortare a deșeurilor de la Vădeni urmează să deservească zona de transfer 1, respectiv Municipiul Brăila și comunele: Cazasu, Chișcani, Frecăței, Gemenele, Mărațu, Măxineni, Romanu, Salcia Tudor, Scorțaru Nou, Siliștea, Tichilești, Tudor Vladimirescu, Vădeni. Deșeurile vor fi colectate de la populație și de la agenții economici și sortate în următoarele fracții: hârtie, carton, PET-uri, plastic, metale feroase, lemn si sticlă. Cu excepția metalelor, toate fracțiile vor fi colectate manual, metalele fiind colectate cu ajutorul magneților. Refuzul de sortare va fi depozitat la depozitul ecologic Muchea, succesul de sortare în cadrul stației de sortare a deșeurilor reciclabile fiind estimat la 85%. Stația MBT (de tratare mecano-biologică a deșeurilor organice) va fi dotată cu o hală de pre-tratare a deșeurilor biodegradabile în care vor avea loc procese mecanice de tocare și cernere a acestora, concomitent cu îndepărtarea metalelor. Stația va prelucra deșeurile colectate în pubela reziduală în zona 1, precum și deșeurile „verzi” din parcuri și grădini și fracția organică a deșeurilor din piețe. Ultimele două categorii de deșeuri oferă o calitate mai bună a compostului, ceea ce va permite valorificarea acestuia. În 5 din cele 6 biocelule vor fi compostate deșeuri reziduale, cea de-a șasea biocelulă fiind utilizată pentru maturarea deșeurilor verzi și a fracției organice a deșeurilor din piețe. Proiectul reprezintă o soluție durabilă...

Citește mai departe...
Proiectul “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila” continua cu finanțare prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020

Proiectul “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila” continua cu finanțare prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020

Proiectul “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila”, finanțat inițial în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu 2007 – 2013, va continua cu finanțare prin noul Program Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020. Amploarea investițiilor, precum și impactul vizat în rândul populației, au determinat fazarea proiectului (prelungirea finanțării pe actuala perioadă de programare). Valoarea contractului finanțat prin POIM este de 7.868.927,52 Euro. Implementarea proiectului continuă prin derularea contractelor de asistenţă tehnică, de audit şi a celor doua contracte de lucrări, respectiv construcţia staţiei de transfer la Însurăţei și construcţia staţiei de sortare şi a staţiei de tratare mecano-biologică de la Vădeni. Prin proiectul ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila” se asigură amenajarea unor facilități pentru depozitarea, sortarea, compostarea, transferul deșeurilor și achiziția unor bunuri utilizate în gestiunea deșeurilor, măsura fiind completată cu activități de informare și conștientizare a publicului și încheiată de delegarea gestiunii investițiilor realizate. Proiectul își propune implementarea unui sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila, în conformitate cu standardele UE, în scopul eliminării impactului asupra mediului și a riscurilor asupra sănătății umane date de modul necorespunzător de gestionare a deșeurilor din prezent. În conformitate cu angajamentele asumate prin Tratatul de Aderare şi respectând legislaţia comunitară în vigoare, proiectul va face posibilă atingerea următoarelor performanţe: • Rata de colectare selectivă a deşeurilor de 100% pentru populaţia urbană şi rurală, faţă de rata de colectare dinainte de proiect, de 62,37 % în zona urbană, respectiv 0,16% în zona rurală, în anul 2007; • Creşterea cantităţii de deşeuri biodegradabile deviate de la depozitare la 47.041 tone/ an după finalizarea proiectului, datorită implementării sistemelor de colectare selectivă pentru întreaga populaţie a judeţului, promovarea compostării individuale şi construcţia de facilităţi de tratare a deşeurilor biodegradabile (staţie de tratare mecano-biologică); • Colectare selectivă a deşeurilor din ambalaje pentru 100% din populaţia urbană şi populaţia rurală, asigurând astfel o rată totală de recuperare de 60%, cu o rată totală de reciclare de 55%, detaliat după cum urmează: 60% – pentru hârtie şi carton; 22,5% – pentru plastic; 50% – pentru metale; 60% – pentru sticlă; 15% – pentru lemn. Proiectul reprezintă o soluție durabilă la problemele de mediu și economice la nivel local și regional, generând efecte pozitive...

Citește mai departe...
Prezentarea contractului “Construcție stație sortare și stație MBT Vădeni din cadrul Proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila” – Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Prezentarea contractului “Construcție stație sortare și stație MBT Vădeni din cadrul Proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila” – Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Investiția aferentă contractului “Construcție stație sortare și stație MBT Vădeni” din cadrul Proiectului “Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Brăila”, finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu ș¬i cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, a fost prezentată în detaliu în cadrul întâlnirii cu publicul organizate de Consiliul Județean Brăila în data de 25.06.2015 la Primăria comunei Vădeni. Întâlnirea a avut ca scop informarea comunității locale cu privire la contractul de lucrări, importanţa pentru mediu a investiţiei, condiţiile de mediu în care va funcționa viitoarea infrastructură, precum şi calendarul lucrărilor. La eveniment au participat reprezentanții primăriilor și localnici care vor beneficia de investiție, membrii UIP (Unitatea de Implementare a Proiectului), reprezentații consorțiului care asigură asistența tehnică în cadrul proiectului, reprezentanții constructorului și cei ai consultantului care asigură supervizarea lucrărilor. În vederea îndeplinirii obiectivelor privind reciclare și recuperare a deșeurilor din ambalaje și devierea deșeurilor biodegradabile de la depozitare, a fost necesară construirea unei stații de sortare a deșeurilor la Vădeni, care sa deservească zona de transfer 1, respectiv Municipiul Brăila și comunele: Cazașu, Chișcani, Frecăței, Gemenele, Mărașu, Măxineni, Romanu, Salcia Tudor, Scorțaru Nou, Siliștea, Tichilești, Tudor Vladimirescu, Vădeni. Suprafața terenului pe care va fi amplasată investiția este de 2,5 ha. Stația de sortare va avea o capacitatea de 30.000 tone de deșeuri reciclabile pe an. Deșeurile sortate vor fi hârtie, carton, PET-uri, plastic, metale feroase, lemn și sticlă, colectate de la populație și de la agenții economici. Deșeurile reciclabile sortate vor fi preluate de firmele reciclatoare, iar refuzul de la sortare va fi transportat la depozitul de deșeuri Muchea. Stația va fi amplasată în apropierea depozitului conform existent la Muchea, și va face parte dintr-un ansamblu care va cuprinde și o stație de compostare. Stația de compostare va fi dotată cu o hală de pre-tratare a deșeurilor biodegradabile în care vor avea loc procese mecanice de tocare și cernere a acestora, concomitent cu îndepărtarea metalelor. Deșeurile biodegradabile vor fi transportate la cele 6 biocelule de compostare, iar ce nu se poate composta va fi trimis la depozitul de deșeuri Muchea. Capacitatea stației de compostare va fi de 26.000 tone pe an. Deșeurile preluate aici provin din deşeurile verzi din parcuri și grădini şi din deşeurile reziduale colectate...

Citește mai departe...