• europa
  • gov
  • posmediu
  • cj-braila
  • fonduri-ue
Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila
Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
Campanie de informare și conștietizare pe tema colectării selective în județul Brăila – Întâlniri cu liderii locali

Campanie de informare și conștietizare pe tema colectării selective în județul Brăila – Întâlniri cu liderii locali

Campania de informare şi publicitate a Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Brăila”, finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu și cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, continuă pe teren prin organizare unor întâlniri în fiecare comună din județ cu liderii locali de opinie. Seria întâlnirilor a fost demarată în data de 13 ianuarie 2015 și va continua în săptămânile următoare, concomitent cu diseminarea materialelor informative și promoționale. Membrii marcanți ai comunităților de la nivelul județului Brăila au avut ocazia de a afla detalii despre Proiectul ”SMID în Județul Brăila” direct de la echipa de proiect. În cadrul întâlnirilor au fost discutate aspecte referitoare la colectarea selectivă a deșeurilor, taxa de colectare, compostarea individuală, dar și beneficiile pe termen lung generate de păstrarea unui mediu curat și noile standarde de viață și civilizație la care ne vom alinia cu...

Citește mai departe...
Dragostea pentru natură se învaţă de la vârste mici

Dragostea pentru natură se învaţă de la vârste mici

Campania de informare şi publicitate a Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Brăila” cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Mediu, cuprinde activităţi dedicate şi celor mai tineri locuitori ai judeţului, care au astfel ocazia să înveţe cum să recicleze diferite materiale pentru a le transforma în obiecte frumoase şi utile, dar şi cum să protejeze mediul mai bine.La fiecare două săptămâni, începând cu 24 noiembrie 2014 şi până pe 5 iunie 2015, echipa de proiect va propune câte o temă în baza căreia copiii vor lucra, iar fotografiile cu etapele şi rezultatele muncii lor vor fi încărcate pe pagina de Facebook a proiectului, urmând ca şcolile / echipele câştigătoare să fie stabilite în baza aprecierilor şi distribuirilor primite.Luând în considerare gradul ridicat de implicare al elevilor şi al cadrelor didactice din învăţământul şcolar şi preşcolar, putem spune că judeţul Brăila se poate lăuda cu cei mai ecoresponsabili...

Citește mai departe...
Comunicat de presă 28 octombrie 2014

Comunicat de presă 28 octombrie 2014

Prezentarea contractului “Închidere depozit neconform Ianca și construcție depozit conform și stație de sortare Ianca din cadrul Proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila”– Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională Investiția aferentă contractului “Închidere depozit neconform Ianca și construcție depozit conform și stație de sortare Ianca” din cadrul Proiectului “Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Brăila”, finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu ș­i cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, a fost prezentată în detaliu în cadrul întâlnirii cu publicul organizate de Consiliul Județean Brăila în data de 28 octombrie 2014 la Primăria orașului Ianca. Întâlnirea a avut ca scop informarea comunității locale cu privire la contractul de lucrări, importanţa pentru mediu a investiţiei, condiţiile de mediu în care va funcționa viitoarea infrastructură, precum şi calendarul lucrărilor. La eveniment au participat reprezentanții primăriilor care vor beneficia de depozitul conform și stația de sortare Ianca, membrii UIP (Unitatea de Implementare a Proiectului), reprezentații consorțiului care asigură asistența tehnică în cadrul proiectului, reprezentanții constructorului și cei ai consultantului care asigură supervizarea lucrărilor. Până în iulie 2009, deșeurile colectate din orașul Ianca au fost depozitate în depozitul neconform din apropierea orașului, dar în prezent, în acest depozit a fost sistată activitatea de depozitare, în scopul conformării cu legislația în vigoare. Depozitul neconform va fi închis definitiv, realizându-se lucrări de acoperire și impermealizare, dar și un sistem de captare a biogazului, foraje de monitorizare a calității și nivelului apei freatice, împrejmuirea zonei și montarea unor panouri de avertizare. Citiți mai multe despe proiect în comunicatul de presă atașat (click...

Citește mai departe...
Se finalizează lucrările la depozitul conform și stația de sortare Ianca din cadrul Proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila” – Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Se finalizează lucrările la depozitul conform și stația de sortare Ianca din cadrul Proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila” – Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Lucrările din cadrul contractului “Închidere depozit neconform Ianca și construcție depozit conform și stație de sortare Ianca” din cadrul Proiectului “Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Brăila”, finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu ș¬i cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, se apropie de final, prefigurând, astfel, începerea implementării noului sistem de colectare selectivă în județul Brăila. Stația de sortare Ianca va avea următoarele funcții de bază: preluarea deșeului colectat selectiv pentru reciclare, denumit și „fracție uscată”; selectarea deșeurilor neadecvate de tip grosier înainte de prelucrarea de sortare; sortarea deșeului reciclabil pe categorii și calități de materii și materiale și colectarea refuzului de sortare. Deșeurile recuperate vor fi cele de tip hârtie/carton, plastic, metale feroase, lemn și sticlă. Toate fracțiile, în afara metalelor, vor fi colectate manual, iar metalele vor fi colectate cu ajutorul magneților. În urma procesului de sortare vor rezulta reziduuri, mai ales organice, care vor fi depozitate în cadrul depozitului conform Ianca. Depozitul conform și stația de sortare Ianca urmează a deservi zonele de transport 2 și 3, respectiv orașul Ianca și comunele Bordei Verde, Cireşu, Galbenu, Gradiştea, Gropeni, Jirlău, Mircea Vodă, Movila Miresii, Racovita, Rîmnicelu, Surdila Găiseanca, Surdila Greci, Şuţeşti, Traian, Ulmu, Unirea, Vişani și orașul Însurăţei, alături de comunele Bărăganul, Berteştii de Jos, Ciocile, Dudesti, Roşiori, Stăncuţa, Tufeşti, Victoria, Viziru, Zăvoaia. Totalul populației din cele două zone este de aproximativ 112618 de locuitori, dintre care aproximativ 16000 locuiesc în zona urbană și restul în zona...

Citește mai departe...
Campania de informare și conștientizare din cadrul proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Brăila”

Campania de informare și conștientizare din cadrul proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Brăila”

Campania de informare și conștientizare din cadrul proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Brăila” cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu, a continuat în perioada 16-19 septembrie 2014 cu o serie de întâlniri pe care echipa de campanie le-a avut cu primarii localităților din județul Brăila. Astfel, reprezentanții Consiliului Județean, ai ADI ECO ”Dunărea” Brăila și ai Consultantului Asocierea CCAT București & EPMC Cluj au avut ocazia să dezbată în mod direct și deschis cu edilii tuturor comunelor și orașelor implicate în Proiect succesele și provocările create de colectarea selectivă a deșeurilor și nevoia de informare a locuitorilor în acest domeniu. În timpul discuțiilor, aceștia au primit pliante, afișe, bannere și fluturași pe care le vor împărți mai departe locuitorilor, transformându-se în acest fel în multiplicatori de informație la nivelul comunităților. Această primă întâlnire cu publicul țintă al campaniei se înscrie într-o serie de activități planificate, destinate unei diseminări eficiente a informației legate de protecția mediului, colectarea selectivă a deșeurilor și implementarea standardelor europene de mediu și viață sănătoasă. Campania de informare este structurată în funcție de nevoile diferitelor categorii de beneficiari finali, cu activități destinate atât copiilor, cât și adulților din mediul urban și rural. Principalele evenimente se vor concentra în jurul a două componente principale, și anume campania generală de comunicare și informare a beneficiarilor finali cu privire la noul sistem de gestionare a deșeurilor și cea specifică, destinată locuitorilor din mediul periurban și rural cu privire la practica compostării în gospodărie a deșeurilor biodegradabile pe care le generează, cu sau fără unitate individuală de compost. Activitățile vor consta în concursuri interșcolare, întâlniri cu publicul țintă, diseminarea informațiilor în presa scrisă și mediul online, difuzarea de clipuri video și audio, vizite pe teren ale jurnaliștilor, toate având ca principal scop informarea cât mai corectă și detaliată a cetățenilor cu privire la stadiul implementării proiectului și rezultatele așteptate. Întâlnirile, distribuirea materialelor informative și discuțiile care au avut loc în luna septembrie s-au bucurat de un răspuns pozitiv din partea autorităților locale care au dovedit o bună cunoaștere și implicare în pregătirea comunităților pentru schimbările ce vor avea loc odată cu implementarea noului sistem de colectare a...

Citește mai departe...
Comunicat de presă 27 august 2014

Comunicat de presă 27 august 2014

Prezentarea contractului “Construcție Stație de transfer Însurăței” din cadrul Proiectului “Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Brăila”– Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională Investiția aferentă contractului “Construcție Stație de transfer Însurăței” din cadrul Proiectului “Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Brăila”, cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu, a fost prezentată în detaliu în cadrul întâlnirii cu publicul organizate de Consiliul Județean Brăila în data de 26 august 2014 la Primăria orașului Însurăței. Întâlnirea a avut ca scop informarea comunității locale cu privire la contractul de lucrări, importanţa pentru mediu a investiţiei, condiţiile de mediu în care va funcționa viitoarea infrastructură, precum şi calendarul lucrărilor. La eveniment au participat reprezentanții primăriilor care vor beneficia de Stația de transfer Însurăței, membrii UIP (Unitatea de Implementare a Proiectului), reprezentații consorțiului care asigură asistența tehnică în cadrul proiectului – Compania de Consultanță și Asistență Publică în asociere cu EPMC Consulting, reprezentanții Constructorului – SC IRIDEX GROUP CONSTRUCȚII SRL și ai Consultantului care asigură supervizarea lucrărilor – SC IRIMAT CONS SRL. Citiți mai multe despe proiect în comunicatul de presă atașat (click...

Citește mai departe...