• europa
  • gov
  • posmediu
  • cj-braila
  • fonduri-ue
Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila
Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
Colectarea deșeurilor periculoase din deșeurile menajere   Proiectul Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila” – Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Colectarea deșeurilor periculoase din deșeurile menajere Proiectul Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila” – Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiectul “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Brăila”, fi¬nanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu și co¬finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, a intrat într-o nouă etapă importantă și anume achiziționarea echipamentelor pentru colectarea deșeurilor periculoase conținute în deșeurile menajere.

Pentru derularea în condiții optime a aceste activități, soluția propusă în cadrul noului sistem de management integrat al deșeurilor vizează colectarea prin campanii trimestriale în zona 1 de colectare a județului și concomitent în zonele 2 si 3. Frecvența campaniilor și modul de desfășurare vor fi stabilite de către Operator, astfel încât să asigure colectarea unei cantități cât mai mari de deșeuri periculoase.

Pentru asigurarea transportului acestor deșeuri, două mașini speciale cu mai multe compartimente, au fost deja achiziționate de către Consiliul Județean Brăila, una urmând să fie folosită în zona 1, iar cealaltă în zonele 2 și 3. Deșeurile periculoase vor fi depozitate temporar la stațiile de sortare de la Ianca și Vădeni, urmând ca depozitarea finală să se realizeze la depozitul conform Perieți, județul Ialomița, unde există o celulă special construită în acest scop. Depozitul de la Perieți are capacitatea de aproximativ 170.000 de tone, iar din județul Brăila vor fi depozitate aproximativ 750 de tone anual.

Implementarea proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila” propune soluții eficiente pentru un mediu mai curat și mai sănătos.