• europa
  • gov
  • posmediu
  • cj-braila
  • fonduri-ue
Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila
Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
Comunicat de presă – 5 Mai 2014

Comunicat de presă – 5 Mai 2014

Cu această ocazie, Președintele Consiliului Județean Brăila, domnul Gheorghe Bunea Stancu, a declarat ”Proiectul se înscrie în rândul marilor investiții în infrastructura de mediu derulate la nivelul întregii țări care vizează alinierea României la standardele europene, precum și la prevederile Cap. 22 – Mediu din Tratatul de Aderare. Caracterul durabil al proiectului nu este dat doar de investițiile ce se realizează, ci și prin avantajele economice, de sănătate și de mediu care apar pe termen lung din sortarea, reciclarea, valorificarea deșeurilor generate la nivelul județului, precum și producerea compostului utilizat la nivel individual sau pentru îmbunătățirea stratului fertil al spațiilor verzi din raza localităților. Implicarea matură și responsabilă a locuitorilor județului în activitatea de colectare selectivă a deșeurilor reprezintă o altă premiză importantă a succesului acestui proiect care vizează și schimbarea mentalității colective și formarea deprinderii de a colecta deșeurile în funcție de proveniență.”

Citiți mai multe despe proiect în comunicatul de presă atașat (click aici).