• europa
  • gov
  • posmediu
  • cj-braila
  • fonduri-ue
Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila
Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
Activități

Activități

Implementarea proiectului presupune atribuirea și derularea următoarelor contracte de prestări servicii, execuție lucrări și furnizare bunuri:

Contracte de servicii

Asistența tehnică de management pentru acordarea de sprijin în gestionarea și implementarea “Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Brăila”

Asistenta tehnică pentru verificarea proiectelor aferente SMID din județul Braila

Asistenta tehnica pentru supervizarea contractelor aferente SMID din județul Brăila

Asistenta tehnică din partea proiectantului pe durata execuției proiectelor aferente SMID din județul Brăila

Servicii de audit financiar al proiectului privind Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Brăila

Contracte de lucrări:

Închidere depozit vechi și construcție depozit conform și statie de sortare Ianca

Construcție stație de transfer Însurăței

Construcție stație sortare și stație MBT Vădeni

Contract de furnizare bunuri:

Achiziții de echipamente pentru colectarea deșeurilor din județul Brăila

Contract de concesiune servicii:

Desemnare operatori SMID