• europa
  • gov
  • posmediu
  • cj-braila
  • fonduri-ue
Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila
Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
Lucările continuă la construcția Stației de transfer Însurăței din cadrul  Proiectului “Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Brăila” – Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Lucările continuă la construcția Stației de transfer Însurăței din cadrul Proiectului “Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Brăila” – Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiectul “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Brăila”, fi¬nanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 și co¬finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, continuă și la Însurătei cu finanțare prin noul Program Operațional Sectorial Infrastructura Mare 2014-2020.

Construcția stației de transfer de la Însurăței reprezintă unul din cele 3 contracte de lucrări ale Proiectului “Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Brăila” alături de cel care vizează închiderea depozitului vechi şi construcţia depozitului ecologic şi a staţiei de sortare de la Ianca, și contractul privind construcţia staţiei de sortare şi a staţiei de tratare mecano-biologică de la Vădeni. Stația de transfer de la Însurăței va deservi oraşul Însurăţei şi comunele: Ciocile, Roșiori, Zăvaia, Dudești, Bărăganul, Viziru, Tufești, Stăncuța, Berteștii de jos și Victoria. Aceasta va fi automată și va avea o capacitate de procesare de 5.000 tone deșeuri/an.

În cadrul stației de transfer, deșeurile solide municipale colectate din respectivele localități vor fi descărcate din vehiculele de colectare în containere, acestea fiind ulterior reîncărcate în vehicule de transport mai mari pentru a fi expediate către stația de sortare și depozitul conform de la Ianca. Transferul deșeurilor biodegradabile și mixte se va face cu compactare, în timp ce deșeurile reciclabile vor fi transportate fără a fi compactate în prealabil, pentru a asigura o eficiență optimă a sortării.

Implementarea proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila” propune soluții eficiente pentru un mediu mai curat și mai sănătos.