• europa
  • gov
  • posmediu
  • cj-braila
  • fonduri-ue
Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila
Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
Prezentarea contractului “Construcție stație sortare și stație MBT Vădeni din cadrul Proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila” – Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Prezentarea contractului “Construcție stație sortare și stație MBT Vădeni din cadrul Proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila” – Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Investiția aferentă contractului “Construcție stație sortare și stație MBT Vădeni” din cadrul Proiectului “Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Brăila”, finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu ș¬i cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, a fost prezentată în detaliu în cadrul întâlnirii cu publicul organizate de Consiliul Județean Brăila în data de 25.06.2015 la Primăria comunei Vădeni. Întâlnirea a avut ca scop informarea comunității locale cu privire la contractul de lucrări, importanţa pentru mediu a investiţiei, condiţiile de mediu în care va funcționa viitoarea infrastructură, precum şi calendarul lucrărilor. La eveniment au participat reprezentanții primăriilor și localnici care vor beneficia de investiție, membrii UIP (Unitatea de Implementare a Proiectului), reprezentații consorțiului care asigură asistența tehnică în cadrul proiectului, reprezentanții constructorului și cei ai consultantului care asigură supervizarea lucrărilor.

În vederea îndeplinirii obiectivelor privind reciclare și recuperare a deșeurilor din ambalaje și devierea deșeurilor biodegradabile de la depozitare, a fost necesară construirea unei stații de sortare a deșeurilor la Vădeni, care sa deservească zona de transfer 1, respectiv Municipiul Brăila și comunele: Cazașu, Chișcani, Frecăței, Gemenele, Mărașu, Măxineni, Romanu, Salcia Tudor, Scorțaru Nou, Siliștea, Tichilești, Tudor Vladimirescu, Vădeni. Suprafața terenului pe care va fi amplasată investiția este de 2,5 ha. Stația de sortare va avea o capacitatea de 30.000 tone de deșeuri reciclabile pe an. Deșeurile sortate vor fi hârtie, carton, PET-uri, plastic, metale feroase, lemn și sticlă, colectate de la populație și de la agenții economici. Deșeurile reciclabile sortate vor fi preluate de firmele reciclatoare, iar refuzul de la sortare va fi transportat la depozitul de deșeuri Muchea. Stația va fi amplasată în apropierea depozitului conform existent la Muchea, și va face parte dintr-un ansamblu care va cuprinde și o stație de compostare.

Stația de compostare va fi dotată cu o hală de pre-tratare a deșeurilor biodegradabile în care vor avea loc procese mecanice de tocare și cernere a acestora, concomitent cu îndepărtarea metalelor. Deșeurile biodegradabile vor fi transportate la cele 6 biocelule de compostare, iar ce nu se poate composta va fi trimis la depozitul de deșeuri Muchea. Capacitatea stației de compostare va fi de 26.000 tone pe an. Deșeurile preluate aici provin din deşeurile verzi din parcuri și grădini şi din deşeurile reziduale colectate de la populaţie, instituții și agenți economici.

În urma licitației organizate de Consiliul Județean Brăila, contractul de lucrări a fost atribuit asocierii S.C. EFACEC CENTRAL EUROPELIMITED S.R.L., S.C. EFACEC ENGENHARIA E SISTEMAS S.A., S.C. TELOXIM CON S.R.L. Valoarea totală a contractului este de 25.208.069,07 lei. Ordinul de începere al lucărilor a fost dat în data de xxxx, iar termenul de finalizare a lucrărilor este de 31.12.2015.

Prin proiectul ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila” se asigură amenajarea unor facilități pentru depozitarea, sortarea, compostarea, transferul deșeurilor și achiziția unor bunuri utilizate în gestiunea deșeurilor, măsura fiind completată cu activități de informare și conștientizare a publicului și încheiată de delegarea gestiunii investițiilor realizate. Proiectul își propune implementarea unui sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila, în conformitate cu standardele UE, în scopul eliminării impactului asupra mediului și a riscurilor asupra sănătății umane date de modul necorespunzător de gestionare a deșeurilor din prezent. Valoarea totală a proiectului este de 117.510.033 lei inclusiv TVA, din care 103.184.362 lei reprezintă finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională şi din bugetul de stat, 1.042.269 lei reprezintă contribuția Beneficiarului din bugetul local și 13.019.468 lei, valoarea proiectului, alta decât cea eligibilă, conform POS Mediu, inclusiv TVA.

Proiectul reprezintă o soluție durabilă la problemele de mediu și economice la nivel local și regional, generând efecte pozitive prin crearea unor noi locuri de muncă și a unui mediu sănătos de viață.