• europa
  • gov
  • posmediu
  • cj-braila
  • fonduri-ue
Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila
Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
Proiectul “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila”

Proiectul “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila”

Proiectul “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila”, finanțat inițial în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu 2007 – 2013, va continua cu finanțare prin noul Program Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020. Amploarea investițiilor, precum și impactul vizat în rândul populației, au determinat fazarea proiectului (prelungirea finanțării pe actuala perioadă de programare). Valoarea contractului finanțat prin POIM este de 7.868.927,52 Euro.

Implementarea proiectului continuă prin derularea contractelor de asistenţă tehnică, de audit şi a celor doua contracte de lucrări, respectiv construcţia staţiei de transfer la Însurăţei și construcţia staţiei de sortare şi a staţiei de tratare mecano-biologică de la Vădeni.

Prin proiectul ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila” se asigură amenajarea unor facilități pentru depozitarea, sortarea, compostarea, transferul deșeurilor și achiziția unor bunuri utilizate în gestiunea deșeurilor, măsura fiind completată cu activități de informare și conștientizare a publicului și încheiată de delegarea gestiunii investițiilor realizate. Proiectul își propune implementarea unui sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila, în conformitate cu standardele UE, în scopul eliminării impactului asupra mediului și a riscurilor asupra sănătății umane date de modul necorespunzător de gestionare a deșeurilor din prezent.

În conformitate cu angajamentele asumate prin Tratatul de Aderare şi respectând legislaţia comunitară în vigoare, proiectul va face posibilă atingerea următoarelor performanţe:

• Rata de colectare selectivă a deşeurilor de 100% pentru populaţia urbană şi rurală, faţă de rata de colectare dinainte de proiect, de 62,37 % în zona urbană, respectiv 0,16% în zona rurală, în anul 2007;

• Creşterea cantităţii de deşeuri biodegradabile deviate de la depozitare la 47.041 tone/ an după finalizarea proiectului, datorită implementării sistemelor de colectare selectivă pentru întreaga populaţie a judeţului, promovarea compostării individuale şi construcţia de facilităţi de tratare a deşeurilor biodegradabile (staţie de tratare mecano-biologică);

• Colectare selectivă a deşeurilor din ambalaje pentru 100% din populaţia urbană şi populaţia rurală, asigurând astfel o rată totală de recuperare de 60%, cu o rată totală de reciclare de 55%, detaliat după cum urmează: 60% – pentru hârtie şi carton; 22,5% – pentru plastic; 50% – pentru metale; 60% – pentru sticlă; 15% – pentru lemn.

Proiectul reprezintă o soluție durabilă la problemele de mediu și economice la nivel local și regional, generând efecte pozitive prin crearea unor noi locuri de muncă și a unui mediu sănătos de viață.