• europa
  • gov
  • posmediu
  • cj-braila
  • fonduri-ue
Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila
Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
Investiția aferenta Stației de sortare și tratare mecano-biologică a deșeurilor de la Vădeni va continua cu finanțare prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Investiția aferenta Stației de sortare și tratare mecano-biologică a deșeurilor de la Vădeni va continua cu finanțare prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Investiția “Proiectare și execuție de lucrări aferente contractului Construcție Stație sortare și Statie MBT Vădeni din cadrul Proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila”, finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 ș¬i cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, continuă cu faza de execuție a lucrărilor, în urma finalizării activității de proiectare.

Finanțarea noii etape se va face prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, iar investiția este una deosebit de importantă pentru îndeplinirea obiectivelor privind reciclarea și recuperarea deșeurilor din ambalaje, precum și pentru devierea deșeurilor biodegradabile de la depozitare. Astfel, 30.000 tone de deșeuri reciclabile pe an vor fi preluate de către stația de sortare de la Vădeni, în timp ce 26.000 tone pe an de deșeuri biodegradabile vor fi trimise la compostare în cadrul stației de tratare mecano-biologică. Cele.două stații sunt amplasate în apropierea depozitului conform existent la Muchea, pe o suprafață de aproximativ 2,5 de ha.

Stația de sortare a deșeurilor de la Vădeni urmează să deservească zona de transfer 1, respectiv Municipiul Brăila și comunele: Cazasu, Chișcani, Frecăței, Gemenele, Mărațu, Măxineni, Romanu, Salcia Tudor, Scorțaru Nou, Siliștea, Tichilești, Tudor Vladimirescu, Vădeni. Deșeurile vor fi colectate de la populație și de la agenții economici și sortate în următoarele fracții: hârtie, carton, PET-uri, plastic, metale feroase, lemn si sticlă. Cu excepția metalelor, toate fracțiile vor fi colectate manual, metalele fiind colectate cu ajutorul magneților. Refuzul de sortare va fi depozitat la depozitul ecologic Muchea, succesul de sortare în cadrul stației de sortare a deșeurilor reciclabile fiind estimat la 85%.

Stația MBT (de tratare mecano-biologică a deșeurilor organice) va fi dotată cu o hală de pre-tratare a deșeurilor biodegradabile în care vor avea loc procese mecanice de tocare și cernere a acestora, concomitent cu îndepărtarea metalelor. Stația va prelucra deșeurile colectate în pubela reziduală în zona 1, precum și deșeurile „verzi” din parcuri și grădini și fracția organică a deșeurilor din piețe. Ultimele două categorii de deșeuri oferă o calitate mai bună a compostului, ceea ce va permite valorificarea acestuia. În 5 din cele 6 biocelule vor fi compostate deșeuri reziduale, cea de-a șasea biocelulă fiind utilizată pentru maturarea deșeurilor verzi și a fracției organice a deșeurilor din piețe.

Proiectul reprezintă o soluție durabilă la problemele de mediu și economice la nivel local și regional, generând efecte pozitive prin crearea unor noi locuri de muncă și a unui mediu sănătos de viață.