• europa
  • gov
  • posmediu
  • cj-braila
  • fonduri-ue
Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila
Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
SMID Brăila

SMID Brăila

Prin proiectul Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila se asigură amenajarea unor facilități pentru depozitarea, sortarea, compostarea, transferul deșeurilor și achiziția unor bunuri utilizate în gestiunea deșeurilor, măsura fiind completată cu activități de informare și conștientizare a publicului și încheiată de delegarea gestiunii investițiilor realizate. Proiectul își propune implementarea unui sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila, în conformitate cu standardele UE, în scopul eliminării impactului asupra mediului și a riscurilor asupra sănătății umane date de modul necorespunzător de gestionare a deșeurilor din prezent. Proiectul va fi sprijinit de un cadru instituţional îmbunătăţit, bazat pe gestionarea regională şi va avea în vedere necesitatea unui grad ridicat de conştientizare şi participare a publicului.

Proiectul Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila constă în investiţii în sectorul de gestionare a deşeurilor, incluzând:

  • construcţia unui nou depozit conform şi a unei staţii de sortare la Ianca, simultan cu închierea depozitului de deșeuri neconform;
  • realizarea unei statii de transfer la Însurăţei;,
  • realizarea  unei staţii MBT şi a unei staţii de sortare la Vădeni;
  • alte măsuri pentru gestionarea deşeurilor în zonele urbane şi rurale.