• europa
 • gov
 • posmediu
 • cj-braila
 • fonduri-ue
Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila
Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
Sortarea, tratarea și depozitarea deșeurilor

Sortarea, tratarea și depozitarea deșeurilor

Implementarea proiectului prevede atribuirea şi derularea a 2 contracte de lucrări pentru sortarea și depozitarea deșeurilor, respectiv:

1. Închiderea depozitului vechi şi construcţia unui depozit ecologic şi a unei staţii de sortare la Ianca;

2. Construcţia staţiei sortare şi staţiei de tratare mecano-biologică la Vădeni.

Stația de sortare a deșeurilor Vădeni va fi alcătuită din:

 • instalația de sortare;
 • platformă de descărcare;
 • platformă depozitare baloți/expediere.

Fracțiile recuperate vor fi cele de tip hârtie/carton, plastic, metale feroase, lemn și sticlă. Toate fracțiile, în afara metalelor, vor fi colectate manual, iar metalele vor fi colectate cu ajutorul magneților. În urma procesului de sortare vor rezulta reziduuri, mai ales organice, precum și o parte din reciclabilele care nu au fost recuperate.

Funcții de bază ale stației de sortare sunt:

 • preluarea deșeului colectat selectiv pentru reciclare, denumit și „fracție uscată”;
 • selectarea deșeurilor neadecvate de tip grosier înainte de prelucrarea de sortare;
 • sortarea deșeului reciclabil pe categorii și calități de materii și materiale;
 • colectarea refuzului de sortare;
 • prelucrarea pentru transport a fracțiilor selectate și a refuzurilor;
 • stocarea temporară a fracțiilor selectate și a refuzurilor.

Stația de tratare mecano-biologică Vădeni

Descompunerea aerobă, compostarea, este un proces controlat, aerob, biologic, de oxidare, de biodegradare și stabilizare a fracțiilor organice de deșeu. Compostarea înseamnă transformarea materiei organice în reziduuri solide, căldură, CO2 și apă, prin acțiunea microorganismelor în prezența oxigenului. Prin aceasta, emisiile de gaze de efect de seră (în principal metan și CO2) în timpul procesului de depozitare sunt reduse.

Stația de tratare mecano-biologică Vădeni, adică de compostare a deșeurilor biodegradabile, va avea o capacitate de 26.000 tone procesate pe an. Stația va prelucra deșeurile colectate în pubela reziduală în zona 1, precum și deșeurile „verzi” din parcuri și grădini și fracția organică a deșeurilor din piețe. Ultimele două categorii de deșeuri oferă o calitate mai bună a compostului, ceea ce va permite valorificarea acestuia. În 5 din cele 6 biocelule vor fi compostate deșeuri reziduale, cea de-a șasea biocelulă fiind utilizată pentru maturarea deșeurilor verzi și a fracției organice a deșeurilor din piețe.

Stația de sortare Ianca

Din punct de vedere tehnologic, stația de sortare de la Ianca va folosi aceleași tehnologii că stația de sortare de la Vădeni, dar va avea o capacitate mai mică.

Depozitul  ecologic de deșeuri Ianca

Activitățile specifice ce au loc în zona de depozitare sunt următoarele:

 • înregistrarea deșeurilor;
 • controlul strict al deșeurilor acceptate la depozitare;
 • compactarea;
 • acoperirea zilnică a deșeurilor;
 • motorizarea apei freatice;
 • monitorizarea regulată pe durata închiderii și după aceea.