• europa
  • gov
  • posmediu
  • cj-braila
  • fonduri-ue
Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila
Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
Zero deșeuri în România –  Zero Waste România

Zero deșeuri în România – Zero Waste România

http://www.zerowasteromania.org/

Zero Waste România este o rețea de organizații care militează pentru reducerea spre zero a deșeurilor fără eliminarea în natură, îngroparea sau arderea acestora, pentru protejarea resurselor și a drepturilor grupurilor defavorizate din sistemul informal de reciclare. Zero Waste România face parte din Zero Waste Europe Network și Global Alliance for Incineration Alternatives.

În viziunea Zero Waste nu există deşeuri; acestea sunt resurse ce pot fi reutilizate. Astfel, ZWR promovează proiectarea şi administrarea de produse şi procese pentru a reduce volumul şi toxicitatea deşeurilor şi a materialelor, a păstra şi a recupera resursele.